سلام کیا بیدارن😁🤪

اعلام حضور کننن
خوب بیکاریم دیگه
خوابم نداریم
:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::heart:

3 Likes

من:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

1 Likes

منم بیدارم اجیا

1 Likes

چیزی شده

منم دیگه خواب ندارم

واسه کی بود گپ

1 Likes

۳ و خوردی فکر کنم

1 Likes

من بیدار بودم :sunglasses::sunglasses:

1 Likes

دمت گررم:crazy_face:

1 Likes

شوهرم پیشم بود وگرنه اینجا پلاس بودم :expressionless:

1 Likes

فک کردم اذان صب بود

1 Likes

ولی شهرما دیرتر اذون گفت

1 Likes

ما۴نیم میگ

1 Likes

اهاا ماهم تو همین حدود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.