سلام من بامشاد کاربر جدیدم😐

خدانکنه گلم

1 Likes

:kissing_heart::heart::rose::heart_eyes:

1 Likes

محمد فعلا کوفتم نداره بهم بده

1 Likes

ب پولی ک نانا وعده شو بهت داد فک کن

1 Likes

اون ک پول خودمه خودم دارم قسطاشو میدم… پول از طرف یکی دیگه باشه میچسبه بهم

1 Likes

خوش اومدی :rose::rose::rose:

با مامی گپ آشنا شو

2 Likes

مرسی گلم فدات :kissing_heart::rose::heart:

1 Likes

بی وفا تا حالا کجا بودی بامشاد جونم:sweat_smile:

2 Likes

:joy:پیش اردل:face_with_head_bandage:

2 Likes

:laughing::laughing:اونم میاوردی خب

1 Likes

اون نامرد نمیارمش:joy:

1 Likes

اووو چقد قانون داشتیممم زَهره ام ترکید:anguished:

2 Likes

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

2 Likes

چی کارکرده مگه؟

1 Likes

:joy::joy::joy:نگم بهتره

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
خیلی خب تنهایی همینحا خوش بگذرون

1 Likes

ی سوال من دستم خورده زدم اعلانات واسم بیاد چیکار کنم حذف بشه ونیاد؟

1 Likes

:joy:باشه وفاداری وفاداری وفادارم وفادارم:joy:

1 Likes

خوش اومدی بامشاد جان :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

بی وفا دیگه دوستم نداری:grin::laughing:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.