سلام دخترا😍بیاین گپ آزاد

نمیدونم والله :thinking:

1 Likes

ها چیه چی شده :worried:

دیشب دیکه انقد هوابم میومد بیهوش شدم بهار ساعت نزدیک پنج بود

1 Likes

هیچی فقط خواستم بیدارت کنم

1 Likes

مهسا جان ما پرچم ندیده ها بازم جم شدیم بیا:rofl:

1 Likes

ساعت چند بود من تازه دیدمش:zipper_mouth_face:

1 Likes

فک کنم ده یازده صب بود

1 Likes

مهسا خوابی امشب :rofl:

2 Likes

اووووج خوابم بود :joy:

3 Likes

عه اومدی :joy::joy::rofl: سلام عزیزم کیو پرچم کنیم امشب:rofl:

2 Likes

سلام گلم:rofl::joy: میخوای تو منو پرچم کن منم ترو کسی نیس امشب انگار :joy:

2 Likes

پرچم خونمون کم شده:sweat_smile::cry:

2 Likes

موافقمممم:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

سلام خوبین:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

من یک عدد جغد شب بیدار:grin:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.