سلامتی دوستام

🥸🥸🥸🥸

1 Likes

آفرین عزیزم:grin::hugs::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

ن اجی ندارم

1 Likes

چرا بری اخه مهربون؟ اشکال نداره اینجا ی روز باهم دعوامون میشه ی روز میریم همو لایک میکنیم نباید کینه ای باشیم ، مجازیه دیگه
نمیدونم از چی ناراحتی اما بمون جیگر :kiss:

1 Likes

یه گپ طنز درست کردم اما نفهمیده و درک نکرده فک کردن سیاسیه .
همون مبصرای سایت پرچم کردن
به ستارشون مینازن

1 Likes

بیییییخیال بابا اهمیت نده
اصلا مهم نباشه واست پاک کنن پرچم کنن مامی‌ارشدی بره
چرا اهمیت داره واست؟اینجا اینطوریه دیگه

1 Likes

تو خیلی دلت صافه بعد اینکه یکی بهت تهمت زد اینجا باز خوب بودی واروم تیراژه جان.ازت باید یاد گرفت

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.