سفره دار باش

8 Likes

دقیقا :clap::clap::clap::clap::clap::clap:

1 Likes

باشه چشم اگه لقمه نونی،رون مرغی چیزی اضافه اومد حتما :wink::wink:

2 Likes

Bravoo :ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

متن زیباییه
ولی خدایی تو این گرونی نمیشه :woman_facepalming:t2:
من اندرکف خرید پوشکم :face_with_thermometer:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.