سر خاکش 😔😔😔😔

سرخاک بودیم الان برگشتم خونه دارم دق میکنم دلم هیچ جوره اروم نمیشه چیکار کنم ای خدا…خیلی دل تنگم خیلی

10 Likes

کی؟
چی شده؟
خدا بیامرزدشون

1 Likes

بچم:sob:

2 Likes

اوخییی:face_with_head_bandage:

خدا مرگم بده چرا؟
چند وقتش بود؟
بمیرم برات :sob:

داغ فرزند خیلی سخته خدا صبرت بده

قربون دلت بشم
طاقت بیار

چند وقتش بود عزیزم :cry:

مگه میشه بهش فکر نکرد مگه مرگ مغزی شم یادم بره

1 Likes

عزیزم …چند وقته?چند وقتش بود.الهی خدا جاش برات پر کنه که دیگه غصه نخوری به حق امام حسین علیه السلام

2 Likes

بعد از زایمان فوت شده:pensive:

1 Likes

بعد از زایمان فوت شده متاسفانه:pensive:

1 Likes

خدا بهت صبر بده گلم :broken_heart:

2 Likes

به چه دلیل چرا

آخی عزیزم خدا بهت صبر بده سختع خیلی:black_heart::black_heart::black_heart::broken_heart:

اخی عزیزم خدا بهت صبر بده:sob::disappointed:

علت و بهش نگفتن تو ۳۹ هفته تو شکمش فوت شده بعد زایمان کرده

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.