سبزواریا بیاید

مو هم که قشنگوم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

هوباباهمه قشنگن خخخ

1 Likes

الان شمال زندگی میکنم

1 Likes

هرکی یه عقیده داره امامن خودم شهرای مختلف زندگی کردم همه جاخوب وبدداره اماخب ازنظرامکانات وقیمت ها سبزوارواقعا عالیه

اره دیگ عزیزم منم ولی بنظرمن نیشابورازهمه ارزونترچیزاش خخخ

1 Likes

اهاخودت نیشابوری هستی

ن خونم نیشابوره گلم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.