ساق پای زنداداشم😐😂

پول ندارم :woman_shrugging: الانم طلا هامو بفروشم این کارو بکنم. اگ بعداز دوسه ماه عفونت کرد جابه جا شد مجبور شدم دوباره عمل کنم پولشو نمیتونم جور کنم اون موقع وضعیتم بدترهم میشه

دقیقاااامنم نمیدونم

خب یجا معتبر بری عفونت ایناهم نمیکنخ

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.