ساعت قرصام عوض کنم اثربخشیشون بد میشه؟

روزه داری که گلم

میفته افطار سحر دیگه همون میشه

یعنی افطار باز کردی وسطش متفورمین بخور

سحر هم همینطور وسطش بخور

حالا اینوفولیک باید نیم ساعت کار داره بخوری خوب

اذان که گفت یه آب جوش میخوری بعدش اینوفولیک یکم صب کن روزتو باز کن

واسه سحر هم که دیگه میشه اونم نیم ساعت مونده میخوری بعدش سحری میخوری

1 Likes

قرص تیروئید هم داری؟

1 Likes

لتروزول هم شب میخوری دیکه مثلا ساعت
۱۰ ونیم ۱۱ اینا

میشه فاصله انداخت نگرانی نداره

ویتامین هم همینطور

1 Likes

خداکنه سحری خواب نمونم

1 Likes

نه ندارم

1 Likes

محناقرص لترزولت شباساعت ۸ بخور.متفورمین سحروسط غذابخوروشام سرساعت بخور

1 Likes

متفورمین براکنترل قندت ک وسط غذاهروقت خوردی بایدداروهای تخمک گزاریتوسروقت بخوری

1 Likes

این کارو کن بعد قندت بیفته لاغر نمیشی هیچ به درد دیگه هم بهت اضافه میشه میخوای لاغر کنی قرار نیست خودت بکشی

1 Likes

چشمت بی بلا

1 Likes

امشب لتروزلم تموم میشه

اخه روزه قضایی دارم

1 Likes

آها قبول باشه کلم

1 Likes

قبول حق

1 Likes

میدونی دگزامتازون خودش اشتهاتوزیادمیکنه بایدحتماگلوکوفاژبخوری ک اشتهات بسته بشه

1 Likes

اشتهام به کل بسته شده

1 Likes

خوبه اینجورمن میخوردم اشتهاکاذب گرفته بودم

1 Likes

نه خوب نیست دو سه لقمه غذا میخورم حس میکنم یه کوه خوردم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.