ساخت ذهن مریض من😂🤦‍♀️

بیکاری تو… با خلقت خدا چیکار کردی :neutral_face:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:خوش به حالت انقدر بیکاری

1 Likes

:joy:خلقت خدارودستکاری کردم یکم :woman_shrugging:

1 Likes

ایشالاه قسمت تو:joy::joy::raising_hand_woman:

1 Likes

دمت گرم

1 Likes

:joy::joy::joy::woman_facepalming:بیشترشبیه مستربینه

1 Likes

:joy::woman_facepalming:

1 Likes

:joy::joy::raising_hand_woman:

1 Likes

من همیشه یه کار واسه خودم میتراشم، منم یه نوعی بیمارم:woman_shrugging:

1 Likes

آره ترکیب سلمان خان و مستربین:rofl::rofl:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

پری کاتن:face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy: ذهنه خلاق

1 Likes

مرسی عزیزدلم @Zrim77

2 Likes

:grin::grin::grin::grin::grin:

2 Likes

اولی چقدر شبیه جومونگه

2 Likes

:two_hearts::leaves:قربونت گلی

قربونت جیگر:joy::cupid:

قربونت گلم⚘:two_hearts:

3 Likes

وای خدا:joy::joy::joy:

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.