زیبایی از نگاه شوهرم اسکرین شات . شما چی فکر می کنید

من امشب یه کلیپ نشونش دادم رتجب عمل صورت. و گفتم میخام انجام بدم… یکم صحبت کردیم و اخرش اون اینو گفت…


اخ خیلی کم به من میگه ک خوشگلی… وقتی که ارایش کنم مثلا گاهی اوقات م ک صبا پامیشم داغونمم بهم میگه و میبوسه ولی همیشه نمیگه بهش گفتم تو همیشه بهم نمیگی ک خوشگلی اونم اینو گف.

17 Likes

میگه من توروهمینجوری ک هستی دوست دارم. ولی خودم همیچی حسی ندارم.

5 Likes

چقد غلط غلوط:sweat_smile:

6 Likes

بنظرم داره یچی میگه ک دهنم بسته شه

1 Likes

حس تو مهم نیست تامام:grin:علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

2 Likes

:joy: :joy: :joy: اره… مدلشه… الان خوبشم میاد دیگه پیامامو سین ابی نکرده خوابیده

3 Likes

باتچکر:joy::joy::joy:

2 Likes

املای شوهرت چند شده تو مدرسه؟
ببین عزیزم با حرفش موافقم آدم باید دلی عاشق بشه وقتی عاشق بشه طرف براش زیبا ترینه

3 Likes

گفتن یا نگفتن اون مهم نیست مهم اینه که خودت چه حسی نسبت به زیبایی خودت داری :heart_eyes:
میدونم شنیدنش از زبون همسر دلتشین و دوست داشتینه اما وقتی نمیگه مهم نیست

1 Likes

۶ تا غلط با نوشتاری فوق العاده نامفهوم ویس بده بهتره:joy:شوهر منکه میگه حوصله تایپ ندارم زنک میزنه

2 Likes

انقدر دوست دارم عمل کنم… بعد زایمانم حتما عمل میکنم.

1 Likes

عمل کسی میکنه که عیبی داره

1 Likes

اخه من لپیم بعد چونم کوچک… دوست دارم تغییر بدمش. دختره خیلی خوشگل شد. فرم صورت ش مث مال منبود

1 Likes

:confused::woman_shrugging:t2:فقط بدون به هرکسی نمیاد بعدم خراب بشه قابل درست کردن نیست

2 Likes

مردا همینن بابا…
توکه میدونی من چقدر جیگرم:grin::see_no_evil:
علی تاحالا به اندازه انگشتای دستشم نگفته…
میگم بگو میگه خوشگل
میگم چرا نمیگی؟؟
میگه فکرمیکنم یچیز عادیه برات چون تو چشمم خیلی خوشگلی…

2 Likes

:joy: :joy: وااااو

2 Likes

برا پول عمل نده خخخ بزور بگیر ازش
بگو میدونم خوشگلم میخوام خوشگل تر تر تر بشممممم

3 Likes

شوهر منم نمیگه فلان فلان شده ها زورشون میاد خودم بهت میگم خیلی نااااازو خوشگلی:heart_eyes:

2 Likes

مثه ربات حرف زدن:joy::face_with_head_bandage:

3 Likes

توکه منه ندیدی:face_with_head_bandage:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.