زود قضاوت نکنیم🖐️🚫

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::+1::+1::+1::+1:جالب بود

1 Likes

ایقه پول داشته فقط پول نونوایی می‌داده خسیس

2 Likes

میرینی ب هرچی متنه:expressionless::woman_facepalming:

1 Likes

واااااا مرتیکه خسیس

2 Likes

لاااااایککککک :heart_eyes::green_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.