زنگ میزنم بابام قط میکنه

:pensive::broken_heart:
گپو باید حذف کنم‌راست میگی خیلی دیگه بد بود

1 Likes

اخه میدونی این طرفا دزد زیاده هرشب من باید نگران باشم ک ی وقت ی مشت معتاد احمق با تفنگ بخاطر ماشین نکشنش
دیگه آدم ی حدی داره والا

:broken_heart::broken_heart::pleading_face: فدای دلت بشم دور از جون

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:cry::cry::cry::cry::cry:

1 Likes

چه مدلی منظورته؟

1 Likes

هیچی،زهرا یه مدلی گفت من ندیده بودم تا الان،قدیمیه از این مانیتورا منظورش نبود

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.