زندگی بادوم زمینی ای☺️🥜


11 Likes

زامبی هم دارن:joy::joy::joy::joy:اولی ک عاالیه

4 Likes

خیلی باحال بودن :heart_eyes::grin:

1 Likes

اره فقط اولی:joy:

1 Likes

چه باحال:joy:

1 Likes

نمیدونم چرا زندگیش بهم حس خوبی داد دوست دارم بادم زمینی باشم:joy::woman_facepalming:

1 Likes

این بادوم درختی نبود؟:grin:

1 Likes

نهههه بادوم درختی ک اینجوری نیس:joy:

1 Likes

:joy::joy:‌‌‌‌

1 Likes

با حال بود :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

چه باحال :joy:

1 Likes

:rofl::rofl: فقططط اولیهههه

1 Likes

خیلی باحال بود:clap::clap:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.