زلزله امروز در مشهد

نه نصف شب میدزدنت:laughing:

1 Likes

2 Likes

:joy::confused: بهتر از زلزله س
برم نمازشو بخونم که واجبه:walking_woman:

2 Likes

:joy:

1 Likes

اره والا منم همین طور بودم:joy::ok_hand:

2 Likes

امین:palms_up_together:

1 Likes

زلزله بود خیلی هم لرزید خدا رحم کنه به همه خدا به بچه هامون رحم کنه

3 Likes

شما کجای مشهدی؟؟

2 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 2 ساعت از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.