زلزلههههههه (تبریز)

من تا حد سکته ترسیده بودم صبح هم تا خوابم برد دوباره زلزله شد بلند شدم فرار کنم با زانو خوردم زمین باردارم خدا بهم رحم کرد

1 Likes

وای چ بد :pleading_face:
ن خداروشکر من تا اون حد نترسیدم

1 Likes

هیچ وقت اینجوری نمیترسیدم ابلام تنها بودم زلزله شد از اونموقع وحشی شدم هی میترسم:joy::joy:

1 Likes

ترس افتاده ب جونت دیگه
منم از موقع نامزدیم اینحور شدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.