زری خوشکله

بچه ها چرا زری تعلیق شده کسی میدونه؟و اینکه میتونه با یه کاربری دیگه بیاد؟دلم براش تنگ شده

3 Likes

منم همینطور:pensive:

1 Likes

دختر خیلی خوبی بود

1 Likes

اره خیلی

1 Likes

مگه تعلیق شده

2 Likes

اره با ی اکانت دیگه میتونه بیاد

2 Likes

منم دلم براش تنگ شده خیلی وقته نیس
چراتعلیق شد؟

2 Likes

نیومد دیگه متاسفانه یهو تعلیق شد همه شوک زده شدن:pleading_face::pleading_face::pleading_face:

3 Likes

هیشکی نمیدونه انگار

1 Likes

من یکیو دیدم حس میکنم زریه

2 Likes

اخه چیز بدی هم ندیدم بذاره

2 Likes

ن اوایل با ی اکانت دیگه اومد باز تعلیقش کردن
:neutral_face:

2 Likes

چرا اخه؟

2 Likes

خب مث اینکه خیلی کارش بد بوده ک تعلیق کردن

2 Likes

کسی ندیده والا ولی کسی هم بدون دلیل و مدرک تعلیق نمیشه از اینجا
چی بگم والا منکه چیزی نمیدونم مامی یار ها میدونن و گفتن که زهرا خودش خواسته به کسی نگن

3 Likes

اوهوم

2 Likes

منم خیلی دوستش داشتم دخترپاکوساده ای بود

2 Likes

اها اگه خودش خواسته ک هیچی دیگه

3 Likes

اره عزیزم مامی یار ها اینطور گفتن

2 Likes

طبق گفته مامی یار ها قوانین نقض کرده بود.

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.