زایمان کردم 😊

سلام دوستان .روز بعد که اینکه لکه دیدم زایمان کردم

7 Likes

مبارکه عزیزم ایشالله قدمش پر از خیر برکت باشه :pray::heart::gift::balloon:

2 Likes

مبارکه

2 Likes

مبارکه عزیزم قدمش خیر باشه برای همه
به ناز پدر و مادرش بزرگ بشه ان شالله
وقت کردی از زایمانت برامون بگوو

2 Likes

سلام عزیزم.مبارکهه
قدمش پر از خیر و برکت

2 Likes

مبارکه عزیزم به سلامتی

2 Likes

مبارکه عزیزم‌.قدمش خیر باشه

2 Likes

مبارک باشه عزیزم سر تاریخ زایمانتون زایمان کردید،؟

2 Likes

سلام خانومی ان شاءالله زودتر خوب و سرپا بشی و قدم نو رسیدت مبارک :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

مبارکه عزیزم انشاالله قدمش پرخیروبرکت باشه

1 Likes

مبارک باشه عزیزم.همیشه شاد و سلامت باشید

مبارک باشه قدمش پر خیر و برکت باشه :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

مبارک باشه خدا حفظش کنه برات :smiley::heart:

1 Likes

مبارکه عزیزم :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
زودی بیا خاطره زایمانتو برامون تعریف کن

1 Likes

اخی عزیزم. مبارک باشه هم مادر شدن خودت هم تولد نینی جون
الهی که قدمش همیشه براتون پراز خیر و برکت خبرای خوب باشه.
اگه وقت کردی خوشحال میشیم از زایمانت برامون تعریف کنی.

1 Likes

وای کی میشه منم بیام بگم زایمان کردم :sob::sob::sob:

1 Likes

دوماه دیگه ان شاءالله :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::smiley:

2 Likes

بسلامتی انشاالله،کاش منم۳۷هفتگی بدنیابیاددوسدارم فروردینی باشه

2 Likes

ان شاءالله سروقتش بیاد عزیزدلم
وای ولی من عاشق بچه های اردیبهشتم :wink:

4 Likes

مبارک باش انشالله نامدار باش وزیر سایه پدر ومادر بزرگ بشه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.