زایمان در بیمارستان محب کوثر

کیا بیمارستان محب کوثر زایمان کردن ؟رسیدگیشون چطوره ؟ هزینش چقدر میشه؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.