زايمان با آمپول فشار

دستش درد نکنه واقعا این جور ادم ها خیلی کم شدن
خدا دوست داشته

آره عزیزم زایمان اولم بود شانس آوردم

نه والا بعد بدنیا اومدن فقط بی حسی زدن

1 Likes

جدی
پس چقدر درد کشیدی عزیزم

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.