زاج تنگ کننده شب بزارم تاصبح؟

دقیقاااا

1 Likes

اصن باورت نمیشه شوکه شدممم

2 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless:شوکه چرا

2 Likes

ببین انقدر بد و وحشتناک میشه تو واژن که باور نمیکنی من مال یکی از دوستاموو که اینکارو کرده بوددد دیدم وحشت کردم اصن

3 Likes

اصلااا نمیدونم خوب شد یا نشددد

2 Likes

:face_with_head_bandage::woozy_face::woozy_face::woozy_face:
اینکارا چیه تروخدا…

3 Likes

اها نه دیگه نمیزارم بابا دیونم مگ

2 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::joy:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:ببشید

3 Likes

من نمیدونم این زاجووو کی کشف کرده:joy::joy::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بحق کارای ندیده و نشنیده:upside_down_face:

2 Likes

بخدااا اگه پیداش کنممم اخه یه زمانی بود تو مامی گپ بچه هااا میومدن میگفتن ما زاج گذاشتیم بعد همه هممم داغون شده بودن دنبال راه بودن که چجوری خوب بشن

4 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

دریاا:neutral_face::joy:🤦

1 Likes

:joy::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

خب شنیدم تاثیر داره چکار کنم:joy::joy::joy:

3 Likes

خو عنتر مگه تو گشادی ؟ هنوز تازه ای کجات گشاده اخه:expressionless:

3 Likes

کجایی جونم اینجا ادرار میدن شوهرشون که عشقش زیاد بشه بهشون :grimacing::sweat_smile::sweat_smile:
ببخشید این چیزا خیلی تو مخ منم هست :grimacing::grimacing: بانی جون ناراحت نشی :heart:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:خو مثلا خاستم ادا تنگا دربیارم:joy::joy::joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.