زاج تنگ کننده شب بزارم تاصبح؟

بله گلم جلوگیری از عفونت و باکتری و واژن رو از بوی بد پاک میکنه قیمتش هم ۴۶

2 Likes

:grin::grin::grin::grin:

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless:اره ولی خوب شد نزاشتم

1 Likes

نه گشاد نیستم ولی دوست دارم مثل اولش تنگ تنگ شه:expressionless::expressionless::joy:

1 Likes

اکه یدرصد طبیعی بخاد بشه و من عمل زیبایی کرده باشم چی میشه؟؟

1 Likes

عکسی چیزی ازش داری؟

1 Likes

مرسیی

1 Likes

خب اذیت میشی وعملی ک کردی ب فنامیره

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless:اهومم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.