زاج تنگ کننده شب بزارم تاصبح؟

دارم میرم حمام
زاجو واس تنگ کردن الان بزاذم تا صبح بمونه داخل واژن؟؟؟

5 Likes

واقعا عقلتون کجاست من موندم

5 Likes

زخم دهانه رحم میگیری دختر جان

3 Likes

من نمیدونم ابن زاجو کی بهتون یاد داده

3 Likes

ببخشید ولی وقتی بازم میشنوم زاج یکی میخواد بزاره عصبی میشمم اصن خونم به جوش میادددد…زاج بری خونریزی میگیری پوسته پوسته از دهانه رحمت میاد

5 Likes

واقعا؟؟
من شنیدم تنگ میکنه البته یبار ده دقیقه گزاشتم یکم شد تو رابطه دیدم

3 Likes

نمیدونستممم:confused::confused:
وای

2 Likes

بخدااا زخم میاره نمونشم یکی اینجاااا بود خوب نمیشددد همش میومد پایین ازش پوسته دهانه رحمش

4 Likes

واییی:expressionless::expressionless::expressionless:
خوب شد قبلش اومدم بپرسم میخاستم تا صبح بزارم به دلم افتاد بپرسم

4 Likes

ای خدااا به مخم فشار اومد خوب شد دیدممم نری بزاریاااا اونوقت فردا گپ میزدی بچه هااا از تو بدنم یچی عین پوست میاد پایین

4 Likes

نه نمیزارمم نمیدونستم اینطوری میشه
دیونم مکه

2 Likes

به چشم خودم هم دیدمااااا که کسی گذاشته تموم تووو واژنو زخم میکنه

3 Likes

نمیزارممم وایی زخم

2 Likes

به جااا اینااا برووو داروخونه کپسول ماریانااا بگیرررر بزار او واژنت تنگ کنندست هیچ ضرری هم نداره

5 Likes

اصلشو نمیدن
یبار گرفتم هیو تاثیری نداشت

2 Likes

اگه اصلشو گیر بیاری خوبه من دیدم چند نفری گذاشتن میگفتن تنگ شده واقعا

2 Likes

وای خوب شد زاجووو دبدم بخدااا بیچاره میشدی

3 Likes

من زاجو واس سفید کردن کشاله ران گرفتم میگفتن تاثیر داره بعد دیدم یکی تو اینجا گفت تنگ کنندس یبار ده دقیقه امتحان کردم تو رابطه یکم تنگ شده بود بعد یکی گفت تا صبح بمونه میخاسم امتحان کنم که خداروشک نکردم

3 Likes

اره خداروشک:expressionless::joy::joy::joy:
به دلم بود بیام بپرسم باز

2 Likes

من دوسدارم یدونه بزنم به اونی که گفته زاج خوبه بخدااااا همرووو بدبخت کردن

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.