رژیم غذایی برای پسردارشدن

رژیم غذایی ،نحوه اقدام،روزاقدام وتمام کارهایی که برای پسردارشدن بایدانجام بشود:cherries::cherries:

میگن غذاهای گرم تاثیرداره،لبنیات کم مصرف کن واینکه بعدازتخمک گذاری بایداقدام کنی

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.