روز جهانی بهترین رفیق مبارک💜💋

فدای تووو بوووس :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

:heart::heart::heart::speak_no_evil::clinking_glasses:

1 Likes

اوه شت:heart_eyes:

روز تو هم مبارک جیگرررر:orange_heart::yellow_heart::green_heart::blue_heart::brown_heart::heart::white_heart::blue_heart::brown_heart::white_heart::heart::blue_heart::green_heart::yellow_heart::orange_heart::yellow_heart::green_heart::heart::white_heart::blue_heart::brown_heart::blue_heart::yellow_heart::orange_heart::orange_heart:

1 Likes

از دور عاشقتم :raising_hand_woman:t2::raising_hand_woman:t2::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

خیلی گلی :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

نفرمایید خانووووم… تاج سرین شما :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

۹ هفته …

2 Likes

باز می‌کرد که آجی

1 Likes

چ بدونم واسه من باز نمیکنه

1 Likes

فداتشم اجی:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

وای مرسیییی عشقمممم:heart_eyes::heart:
بخدا من دلم نمیاد کسیو تگ کنم ی وقت یکی جا میمونه دلخور میشه

1 Likes

فدات خوشملم

1 Likes

عشقمی تو اجی جان دلتنگت بودم نفس

2 Likes

:heart:⁩⁦:heart:⁩⁦:heart:⁩⁦:heart:⁩⁦:heart:

2 Likes

ممنون ازتگت عزیزم:hugs::hugs:

2 Likes

سلام فداتشم گلم همچنین عشق دلم :heart_eyes::kissing_heart:

2 Likes

کم پیداشدی ها

1 Likes

اره والا ازبس درگیرم

2 Likes

چراگلم

2 Likes

ازیه طرف خودم مریضم ازیه طرفم درگیرپدرشوهرمیم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.