روز تخمک گذاریه من کی بوده؟

سلام بچه ها . من از روز ۱۲ ام سیکلم تا امروز که میشه ۱۶ ام کیت استفاده کردم. میشه کمکم کنید بگید روز تخمک گذاریم کی بوده؟

این پر رنگ تر هستش روی جلدش کیت چیزی ننوشته

آزاد شده تو این

چرا نوشته اگه همرنگ یا پررنگ تر شد تخمک آزاد میشه

تو هم ۱ مهر پریود شدی

من دیشب رابطه داشتم. درست بوده موقع رابطم؟ یا اینکه تخمک از بین رفته

1 Likes

اره سیکلم ۳۰ روزه اس

خب یعنی روز ۱۵ اگه صبح زده باشی تا شب آزاد شده تو ۱۴ ۱۵ ۱۶ روزهایی تخمک گذاری ت بوده علایم چی داشتی

خیلی هم کار خوبی کردی همون شب تخمک آزاد شده ایشالله که نتیجه بگیری این ماه

آخه یهو کیت انقدر کمرنگ میشه به فاصله ۲۴ ساعت. یعنی یهو lh کم میشه

1 Likes

آره دیگه تخمک آزاد شده باید هم کم رنگ بشه باز بزار بچه هایی که تجربه دارن بیان بگن

پانزدهم بوده

2 Likes

پانزده سیکل

1 Likes

فقط زیر دلم یکم تیر میکشید. اونم شب ۱۳و ۱۴ . ولی من هیچ وقت علایم ندارم ونمیفهمم تخمک گذاریم کی بوده

1 Likes

من شب ۱۲ ام و دیشب رابطه داشتم شب ۱۴ و ۱۳ نشد یعنی درست رابطه داشتم؟

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.