روانشناس تویی وبس 😂🤦‍♀️

31 Likes

این همدردی کردنای منه:joy:

5 Likes

اره لامصب اصلا نمیشه باتو دردودل کرد:joy::woman_facepalming:

2 Likes

:woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

این اینده منه

1 Likes

:see_no_evil::rofl::rofl:باحال بود.

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

این روانشناسی بود یا تهدید؟ :man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:

1 Likes

@Raha_banoo دست اینو هم از پشت بستی تو:laughing:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:منم

1 Likes

خود خود منم:joy::joy:

2 Likes

از تو هم بهتره :laughing:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy:خوبه نگفته شماره کارت میدم بریز حساب

1 Likes

من از همه بهترم
اوکی:rage:

2 Likes

نخیر:expressionless:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::ok_hand:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::+1:خیلیییییییی خوب بود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.