روانشناسی و تربیت کودک

کودک سه ساله ای هنگامی که میخواست از درون یخچال ظرف شیر را بردارد از دستش افتاد .ناگهان مادرش رسید
و به جای جیغ و داد گفت:
چه خرابکاری جالبی. میدانی بعد از هر خرابکاری باید خودت آنرا پاک کنی؟
دوست داری از پارچه یا حوله یا اسفنج کدامیک استفاده کنی؟

با کودکت دعواکن، ولی با کاغذت
اگرازکودک ناراحتی؛ یک کاغذ بردار و یک مداد
هرچه خواستی به او بگویی،روی کاغذبنویس

خواستی هم داد بکشی تنهاسایزکلماتت را بزرگ کن نه صدایت را
آرام که شدی،برگرد و کاغذت رانگاه کن.
آنوقت خودت قضاوت کن.

حالامیتوانی تمام خشم نوشته هایت را با پاک كن، پاک کنی
عزت نفس و اعتماد به نفس کودک هم نشکسته ای، وجدانت را نیازرده ای.
خرجش همان مداد و پاک کن بود،نه بغض و پشیمانی.
پدر و مادر حرفه‌ای
بچه‌‌ی «باعرضه» بار می‌آورند
نه شاگرد اول.
برايشان مهم است
بچه راحت بتواند زیپ کاپشنش را بالا بکشد
و بند کفشش را ببندد.

وقتی سر جلسه‌‌ی امتحان، خودكارش ننوشت
اشكش در نيايد و راهی پیدا کند.
ميوه‌هايي كه مادر برايش مي‌گذارد، توي كيفش نگندد.
وقتي معلمش یا ناظمش
دنبال داوطلبی می‌گردند
زير ميز قايم نشود.
غذا خوردنش كه تمام شد
دل آدم به‌هم نخورد از ديدن ظرف غذايش.

وقتي بزرگتري خواست
از او سوال‌هاي اضافی و شخصی بپرسد
راحت بگوید این مسائل شخصی است و من اجازه ندارم با شما صحبت کنم.

وقتي تلويزيون نگاه می‌کند
انگشتش نيم‌متر توی حلقش فرو نرود.
پدر و مادر حرفه‌اي
يك‌جوري با بچه‌اش حرف مي‌زند
كه بچه، جواب دروغ نمی‌دهد.

اگر بچه دوش گرفت در حمام آواز بخواند و صدايش را رها کند،پدرش توي ذوقش نمی‌زند که «چه خبرته!»

وقتي یک بچه‌‌ی دیگر خواست توپش را به زور بگيرد او ندهد، بهش حالي كند با زور نمي‌تواني، اما اگر دوست داري،باهات بازي مي‌كنم.

وقتی چیزی به نظرش نامعقول آمد به هر که می‌خواهد باشد، اعتراض می‌کند.
اینها بچه‌‌ی باعرضه بار مي‌آورند تا به خاطر نيم‌ نمره‌ امتحانی جلوي ميز معلم عجز و التماس نكند
کودکانتان را جوری تربیت کنید که فردا حقشان را بگیرند.

7 Likes

خیلی خیلی خوب بود
مرسی حنا جون :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

فوق العاده بود :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 30 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشید، بهتره گپ جدیدی رو آغاز کنید.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.