رنگ کدوم ماگ برا عیدی مشتریا قشنگه

سبز و زرد

1 Likes

اره عزیزم

1 Likes

پایینتر نادیا گذاشت برام

1 Likes

همینا اوکی شد

1 Likes

۴ رنگش عالیه به هرکدوم یکی بده یا اینکه بزار جلوشون خودشون انتخاب کنن

1 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2:

1 Likes

آبی صورتی
زرد صورتی

1 Likes

زرد و صورتی

1 Likes

زرد و حتما انتخاب کن باابی

1 Likes

اول عکس مجتبی رو بزار ببینیم:laughing::laughing::laughing:من زرد و سبزشو دوست داشتم

1 Likes

زرد وسبز اوکی شد عزیزم

1 Likes

عکس اونو میخایدچیکار :joy:

1 Likes

پشت میز بود کنجکاو شدم:rofl:

1 Likes

دارم میرم بیرون. شب یادم بنداز عکسشو بفرستم :sweat_smile:

1 Likes

دیگه روم نمیشه هی بگم یادت بود بزار یادت نبودم فداسرت:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

پس کاش من مشتری عمده بودم من ماگ دوست

1 Likes

عزیزم :sweat_smile:

1 Likes

زرد و سبز:heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.