رنج نرمال آزمایش بتا

نوشته باردار نیس کمتر از 10 و باردار است بیشتر 25 یعنی چی؟
10 > Non pregnant حامله نیس
25_ 10 : Borderline مرز
25 < pregnant حاملگ16-43|281x500](uplohl.png)

1 Likes

یعنی عدد بتات کمتر از ۱۰ باشه باردار نیس
بین ۱۰ تا ۲۵ مشکوک ب باردار
۲۵ ب بالا باردار

1 Likes

اوکی .ممنونم دوست خوبم

خواهش میکنم

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.