رمان صحنه دار

بفرستید بربام لطفا++++++++++++

3 Likes

میخای چکار

چیکار میکنن رمان میخونن دیگه

2 Likes

عهعععع
خو بدون صحنه نمیشه خوند؟

1 Likes

وا من این سبکی می پسندم الان حوصله ذمان ادبی ندارم

:woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face::woozy_face:

منظورم فقظ صحنه نیست مثل نیلوفر ابی زهار اینا

2 Likes

رمان عود صحنه داره

1 Likes

پریچهر بخون

1 Likes

کتابایی فهیمه رحیمی بدک نیست

1 Likes

یه سوال مثلاً این رمانهای که بهت میگن چطور دانلود میکنی

ازتو کانال تلگرام

1 Likes

اهاخوبه

فاحشه چشم ابی پرصحنه هست :expressionless::no_mouth:

من یه کتاب رمان قدیمی دارم قیمت روی جلدش یک ریاله اسمش غریبه ای در پاریس آنقدر صحنه داره باید هی شیطون و لعنت کنی تا بخونیش ببین میتونی تو گوگل بزنی رمان‌ها ی قدیمی پیداش کنی

3 Likes

دوست دختر اجاره ای من:slightly_smiling_face:

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::+1:t2::+1:t2:

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

به ذهنتون داده خوب و سالم بدید:v:t2::slightly_smiling_face:

همونطور که هر چیزی رو. نباید خورد هر چیزی رو نباید به خورد ذهن و روانتون بدید

6 Likes

شدیداااا باهات موافقم:blush::blush:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.