رسم زیبای مامی گپ😍

سلام
فاطمه جون رفته برای زایمان براش دعا کنیم که زایمان خوب و راحتی داشته باشه
و گل پسرش رو ب سلامتی بغل بگیره :heart_eyes::heart_eyes:
@Fatemeham
پیشاپیش از همه ممنونم شاید نتونم جواب همه رو بدم :rose::rose:

41 Likes

انشالله به سلامتی و آسونی زایمان کنه:pray::pray::pray::pray:

5 Likes

ممنون ناهید جان
انشالله قسمت خودت بشه :smiling_face_with_three_hearts:

4 Likes

اخ جان
بسلامتی عزیزم :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

انشالا ب سلامتی بغل بگیره نینیشو:heart:

4 Likes

ممنون عزیزم :rose:

مرسی عزیزم انشالله قسمت خودت بشه :rose:

2 Likes

انشاءالله خودش و نی نی بسلامتی بیان خونه:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

4 Likes

ان شالا زایمان خوبی داشته باشی.پیشاپیش مبارک باشه

2 Likes

انشالله زایمان راحتی داشته باشه و پسرشو بسلامتی بغل بگیره :heart::heart::heart::heart::pray::pray::pray::pray:

2 Likes

انشاللههه به سلامتی زایمان کنه:palms_up_together::palms_up_together::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

ممنون فاطمه جان

2 Likes

انشالله به سلامتی زایمان کنه :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::tulip:

2 Likes

انشالله ب سلامتی فارغ بشه :kissing_heart:

2 Likes

ان شاءالله بسلامتی وروجکش رو بغل بگیره :heart_eyes::heart::rose:

2 Likes

برای منتظرام دعا کنین

2 Likes

انشالله ک زایمان راحتی داشته باشه :heart_eyes::heart_eyes::rose:

2 Likes

ان شاالله بسلامتی ودل خوش

2 Likes

ای جان به سلامتی و دل خوش انشالله زایمانت عالی باشه گلم :heart::smiling_face_with_three_hearts:

3 Likes

ان شاالله فاطمه جون زایمان خوبی داشته باشی گلم بهترین خاطره بشه برات :kiss::heart:کوچولوت رو سالم و سلامت بغلت بگیری
@Fatemeham

3 Likes

سلام
قدم نو رسیده مبارک
برای سلامتی خودت و کوچولوت صلوات میفرستم
@Fatemeham
:bouquet:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.