دیگه خسته شدم از بی پولی

قربانت الهی حاجتت روا

1 Likes

صلوات حضرت زهرا من۰ خیلی قبولش دارم:ok_hand:

2 Likes

ای خدا بمیرم برات اجی خدا بزرگه نمی تونی خودت بدی سد کار شوهرت میره‌ سر کار

خدانکنه شوهرم دوجا دوجا میره منم هرجا پیدا کردم حقوقش خرج رفتو امدمم نمیده

خانواده شوهرمنم عوضی به تمام معنان

1 Likes

درکت میکنم منم کسی درک نمیکنه

یعنی شوهر دو جا‌ کار میکنه بعد خرجیتون‌ در نمیاد کار اینترنتی بزن

1 Likes

تنهانیستی خیلیاالان اینجورین

1 Likes

مگه کار نمیکنه همسرت ؟

چرا میکنه دوجام ولی همیشه بی پولیم تو خوردو خوراک موندیم

والا هرکی دورو ور ماس وضعش خوبه

میدونم عزیزم زندگی پیشتر مردم هم همینه…
درکت میکنم کی بررسه این روزا بره؟؟
منم این روزا همش ذهنم درگیر خوزستانه …خیلی🥲:sob:خدا خودش کمک کنه .
همه جور پیش بره جامعه ایرانی از بین میره و محو میشه…:see_no_evil::see_no_evil::sleepy::pensive::pensive::pensive:

الهی:pensive::pensive::pensive::pensive:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.