دیگه توی گپم شرکت نمی کنید واقعاکه

سلام دخترا نه توی گپم شرکت میکنید نه یادم میکنید دلیلش چیه هاا

18 Likes

باهات قهههههریم قهههههر

7 Likes

سلام عزیزم

5 Likes

تازه از اون گپت اومدم بیرون:grin:

4 Likes

ناراحت نباش عزیزم منم مثل توام

5 Likes

شل کن شل کن

4 Likes

از کشوره ما بَرو بیرون

5 Likes

من که تو کشور ابادان هستم تو بدون پاسپورت اومدی

4 Likes

پارتی دارم دا

4 Likes

چرا مگه چی کار کردم خب

3 Likes

سلام گلم

3 Likes

اهان گلم

3 Likes

چرا اینجوری شد دلم گرفت خب

3 Likes

یعنی چی

2 Likes

چی شد

2 Likes

بیخیال

3 Likes

سایه قدیم مامی گپ چقدر خوب بود همه توی گپ هم شرکت میکردیم

3 Likes

بیمعرفتیم

3 Likes

صدرصد

3 Likes

هیعی. من ک تو گپ همه هستم:joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.