دیدین بعضی زنا چقدر جسارت دارن؟

منم ابانم الان خیلی دیگه شجاع شدم اینه تو جمع شون نمیرم وقصددارم گله کردن بگم بچام اینطور راحتن

1 Likes

تف سربالاست

1 Likes

منم همینم سر هرچیزی گریه‌م میگیره

1 Likes

منم از همونا میشم ، میدونم :joy:
بابامم باهام دعوا میکنه نمیتونم ساکت بشینم
چه کتک بخورم چه نخورم حتما از خودم دفاع میکنم و حرفامو میزنم

1 Likes

من معمولا زیر دوش زبونم درازه اونم تو فکرم:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.