دیدگاه گورخری🦓

19 Likes

از این داستان نتیجه میگیریم کمتر باهم دعوا کنید وحشی عا:sneezing_face::purple_heart:
(صرفا جهت شوخی)

7 Likes

نتیجه گیریت تو حلق گور خرا :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

5 Likes

:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:zebra:

3 Likes

سرماخوردی؟

3 Likes

نوچ:joy::joy:

3 Likes

پس این فین فینا چیه:sneezing_face::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

دوست دارم استیکرش:joy::joy::joy:

2 Likes

بسیار موافقم

2 Likes

:heart::heart::heart::heart:

2 Likes

دقیقا :ok_hand:
آدم ها خوبی و بدی
ویژگی های مثبت و منفی باهم دارن

3 Likes

درسته :ok_hand:

2 Likes

بسیار زیبا و کامل جای حرفی باقی نمیمونه

1 Likes

:purple_heart::purple_heart::purple_heart::purple_heart:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.