دکترای سایت بیاین لطفا😁🤪

من نه سوزش داشتم نه خارش فقط یه کم احساس زخم داشتم
اون صورتی شستشو میده رحمو پاکسازی می‌کنه من هر سریع احساس عفونت دارم میگیرم استفاده میکنم خوب میشم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.