دوستمو گم کردم

سلام یه کاربری بود اسمش هرکاری میکنم به ذهنم نمیاد
پروفایلش عکس بچه ای بود با دستمال سرقرمز :pleading_face:

1 Likes

بیا با من دوست بشو تا اونم بیاد :joy::heart_eyes:

2 Likes

جووون بیا :kiss::kiss::kiss:

1 Likes

باید سفت میچسبیدیش تا گم نشه.

3 Likes

من هستم ببین پروفم یادت میمونه یا نه:sunglasses::eggplant:

4 Likes

گفتم دستمو ول نکنا

1 Likes

چه دوست خوبی هستی ،دوست منم باش لطفا :star_struck:

1 Likes

توعشقی پروفت لعنتی زخمیم کرده :joy::joy::joy:

3 Likes

چشم :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

صدرصد من از پروفا میشناسم اسمارو دقت نمیکنم

3 Likes

فدات مهربون

1 Likes

میشه ببشتر مشخصات بدی :neutral_face::grin:

1 Likes

سودا یعنی من پروفم رو عوض کنم منم گم میکنی :face_with_raised_eyebrow:

1 Likes

ژون ژون :sunglasses::sunglasses::smiling_imp:

منم :woman_cartwheeling::woman_cartwheeling:

1 Likes

:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

نمیاد لامصب:joy:

1 Likes

:woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::woman_facepalming::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:joy::joy::kiss::kiss::kiss::kiss:

1 Likes

:rage::rage::rage::rage:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.