دوستای قدیم بیاین جمع شیم اینجا 😍

قبلا وقتی گپ داشتیم جمع بودیم دورهم از حال هم خبر داشتیم بیاین بازم اینجا همو گم نکنیم دوست جونیا :smiling_face_with_three_hearts:

10 Likes

سلام منم بیام:roll_eyes::frowning::slightly_frowning_face:

1 Likes

من قبلا نبودم ولی الان میام :face_with_hand_over_mouth::grin:

2 Likes

منم نبودم.:roll_eyes:

3 Likes

منم نمیدونم قدیمیم یا نه ولی میام :joy:

4 Likes

چه خبر

1 Likes

سلام زهرا جان خوبی عزیزم

2 Likes

سلام شما کدوم زهرایی

2 Likes

شما که صددرصد قدیمی هستی :slightly_smiling_face:

2 Likes

صاحب گپ خودش رفت آنلاین نیست :grin::grin::grin::grin:

2 Likes

:sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses::sunglasses:

1 Likes

مرسی عسیسم :see_no_evil:

3 Likes

جوون :smiling_face_with_three_hearts::sunglasses::sunglasses::sunglasses::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

3 Likes

چه می کنید بچه ها

2 Likes

گشنمههههه

2 Likes

ناهار چی خوردی چه زود گشنت شده

3 Likes

مرغ خوردم جات خالی.ی دفعه دلم ضعف میره

3 Likes

نوش جونت بچه شیر میدی؟

3 Likes

فدات. اره شیر میدم

3 Likes

سلام بیاین عزیزم

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.