دوستان شیرازی بیاید لطفا

دکترمحمدجعفر روستا رو کسی میشناسه؟متخصص غدد هس دکتر خوبی هست ایا؟یا نه؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.