دورهمی ۱۵.۱۶.۱۷ساله ها🤩🤩🤩

بیاین این یکی گپ:heart_eyes:
@farzaneh1383
@Khaton
@Mohanna83
@u680841
@u595600
@u1011023
@nanaz_joon1
@Sabao_o @u1005073
@u923925

15 Likes

من یخورده بزرگترم :joy: ۲۵ ام

9 Likes

منم ۲۲سالمه توروخدا:pleading_face::joy:بلید بیام

3 Likes

@u768786

3 Likes

بیا ای بابا کاش عنوانو عوض کنیم همه بیاید:laughing:

1 Likes

خخخ نه بابا بزرگم صورتم‌ بیبیه :crazy_face:

2 Likes

منم ی زمانی
هم ۱۵ساله بودم
هم ۱۶
هم ۱۷:pleading_face::joy::cry:تف تو این دنیا نامرد

6 Likes

وای منم همین طوری بودم‌:joy:

3 Likes

چقد ما شبیه همیم:pleading_face::joy::joy:بپرس مامانت ببین خواهر دوقلوتو نفروخته :rofl:

4 Likes

بیا در آغوشم :hugs::hugs:هیچ بعید نییییس :grin:

1 Likes

مادرمامی گپ فکرکنم منم:joy:

1 Likes

اره واقعا این روزا برای ماهم میگذره:frowning:

نه عشقم رنج سنی چهل پنجاه هم داریم عینن شیرررررر ⁦:muscle:t2:

3 Likes

سلاممممم:joy::joy:
ایم 15 در شرف 16​:joy::raised_hand_with_fingers_splayed:t2:

2 Likes

خوبه پس:joy:
خدانگهشون داشته باشه:pray:t2:

ایشالله هممون رو :pleading_face::heart_eyes::joy:

1 Likes

فک نکنم اینجا این سن پیدا بشع

1 Likes

فنچ کی بودی ننه:joy:

1 Likes

فنچ آذین مهربونم

الهی دورت بگردم من مهربون:star_struck::heart:

2 Likes

دورت بگردم من شهریوری ام پررو:see_no_evil::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.