دهه چندی؟ ۶۰؟ ۷۰؟ ۸۰؟

منم ۷۶ام:blush:

4 Likes

۷۳:blush::blush:

3 Likes

دو ماه و 12 روز زودتر بدنیا میومدم میشدم دهه 70​:neutral_face::unamused:

2 Likes

من هستم.فعلا علی الحساب برامن بفرس‌تااون بیاد:joy:

1 Likes

فدا سرت.دهه ۷۰ میشدی هم میگفتی کاش دهه ۶۰ بودم:smiley:
بیوت خیلی جالبه:rofl:

والا:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

منم شصتو نه :hugs::hugs::hugs::hugs:

2 Likes

خوشبختم :smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes::star_struck:هم سنیم پس من بهمنیم

1 Likes

منم خرداد:heart_eyes::heart_eyes:

منتظرم من:rofl::rofl:

1 Likes

من خود 80 ام .
ولی خاطرات و تجربه هام به دهه 80 نمیخوره :blush:

1 Likes

ب چند میخوره

به بههههههه ده افتخار هفتادیا :dancer::dancer::dancer::dancer::dancer:

1 Likes

به مامان بزرگا میخوره
انگار 70-80 سال سن دارم.
دوستام وقتی چیزی رو تعریف میکننو میگن مادربزرگم اینکارو بلده ، چنین بازیو میکرده و… انگار اون مادربزرگه منم.

1 Likes

:joy::joy::rofl::rofl:
الان ناراحتی یا‌خوشحال؟
بگو‌منم همونو باشم:face_with_hand_over_mouth:

من که خودم خوشحالم

1 Likes

پس منم‌خوشحالم‌مادربزرگ:laughing::wink::kissing:

1 Likes

با افتخارم تعریف می کنم :blush:

1 Likes

یه نمونه

مثلا وقتی معلمم(50 سالش بود) میگفت مادرم ماست و کشک درست میکرده
وقتی معلممون گفت که مامانش قالی میبافته
به مامانبزرگیم پی بردم :joy:

یعنی شما‌ماسک وکشک‌درست میکنی؟ قالی‌میبافی؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.