دلم گرفته کیا مثل من دلشون گرفته 😔

بییاین درد ودل کنیم. نمیدونم چیکار کنم حالم خوب شه؟

2 Likes

چرا زهرا جون؟
احتمالا تغییرات هورمونیه

چرا عزیزم چی شده؟؟

منم چند روزه خیلی دلم گرفته :pensive:

1 Likes

چرا عزیزم منم خیلی وقتا دلم میگیره خودمو میزنم به کابل :cry::cry::disappointed:

2 Likes

نمیدونم والا از یه ساعت پیش دلم گرفته میخوام گریه کنم .

شوهرم رفته تنها شدم دلم میگیره

شبنم اینجا هرکی دلش میگیره میگن تغییرات هورمونیه تغییرات هورمونی خر است :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

پاشید کلا خودتون رو جمع کنید همه تون :stuck_out_tongue_winking_eye: اینم دلداری من :joy:,

2 Likes

آره به خاطر اون زود رنج شدم

1 Likes

خیلی ممنون نوشین جون ولی با خاک اندازم جمع نمیشم

آخی سر کار رفته ما که هستیم گریه نکن بیا یه ماچت کنم خوب شو😘

2 Likes

شما خواهرای گلین دیگه :kissing_heart:

نوشین نمازتو چه زود خوندی شکسته خوندی :joy::joy::joy:

برو خداتو شکر کن به خودتم تلقین نکن،ولي منم تازگی ها اينطوريم

1 Likes

نرفتم هنوز،از شما دل نمیتونم بکنم

به خاطر اوه چیه عزیزم

خخخخخ اوه نوشتم منظورم اون بود :joy::joy::joy:

یکم خندیدم

:joy::joy: من حدس زدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.