دلم گرفته بیاین بحرفیم

:joy:ازت مشخصه

1 Likes

@u798864 چیشد چیکار کردی بلاخره :eyes:

هیچی دارم به کاراگاه بازیم ادامه میدم ولی هنوز ندیدمش :expressionless:

1 Likes

خبر جدیدی نشد :eyes:
چه کردی باهاش
فضولم خودتی :stuck_out_tongue:

نه بابا چه فضولی:laughing:
اتفاقا دو دل بودم که بگم یا نه

1 Likes

بنال پس :joy::joy::grinning_face_with_smiling_eyes:

اخه امروز دیدمش ولی چون یکم شک‌دارم که خودش هست یا نه کلا محلش ندادم و گذاشتم رفتم بعد میگم خاک تو سرم خودش بود کاش یک کاری میکردم:expressionless:

1 Likes

با تشکر نالیدم:woozy_face:

1 Likes

عکس میگرفتی حداقل بعد دوباره دیدش چک میکردی همونه یا نه

میگم خاک بر سرم دیگه همیشه یادم میره عکس بگیرم نمیدونم چرا:confused::roll_eyes:

1 Likes

آفرین:face_with_hand_over_mouth: :joy:

1 Likes

چه شکلی بود حالا قیافش خوب بود :grinning_face_with_smiling_eyes::laughing::laughing:

قیافش رو ندیدم کامل کلاه هودی سرش بود هیکلش رو واسه دوستم گفتم میگه خاک تو سرت ورزشکار:expressionless:

1 Likes

:joy:بیخیالش شو میاد

کاراگاه بازیم خشک شد یهو:confused::woozy_face:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

خب تیپش خوبه پس
آی ام عشق هودی :grinning_face_with_smiling_eyes:

:joy:خسته نباشی

:sob::sob::sob:خاک تو سرم چرا اینجوریم من وقتی من یهویی برگشتم نگاش کردم یکه خورد و ترسید باید میفهمیدم خودش ولی همیشه میترسم یک بدبخت دیگه باشه ضایع بشم

1 Likes

مرده شورش رو ببرن با اون تیپش:unamused: هودیشم مثل الانیا نبود معمولی تر بود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.