دلم واقعا شوهر میخواد......

مامانم که دوهفته ک رفت مسافرت منم موندم پیش بابام پختم شستم مث کلفتا دقیقا کلا من تو زندگیمون نقش ک خدمتکارو دارم بیست سالمه دانشجوام اما دانشگاه ک به چشم ندبدم هرروزم خونه ام واقعا خستع شدم از خانوادم این همه کار میکنم اخرشم هیچکی قدر ادمو نمیدونه بابام غذا میپختم این همه زحمت انگار کوفت پختم نمیخورد واقعا دلم میخاد ازدواج کنم تاحالا نمیخواستما اما الان نمیدونم چرا اومده توفکرم ازدواج کنم از یطرفم میگم ازکجا معلوم ازدواج کنم ازاینا بهتر باشه‌؟؟؟ اصن چجوری باید بفهمونی شوهر میخوای؟ اخه من خاستگار دارم اما راه ندادن تاحالا

22 Likes

عزیزم کار تو خونه که اسمش کلفتی نیست یه زمانی کار بی وقفه مادرتون بوده مسلما بعد ازدواج هم تا آخرش همینه خانه داری مختص همه خانوماست بخاطر این ازدواج نکن

8 Likes

اخه بدم میاد مامانم فقط دوس داره بگردع بچرخه فگ میکنه شوهر منه

2 Likes

خوب ی زمانی اسیر بودن مامانا بخاطر شیطونیا و نگهداری ما نمیتونستن جایی برن الان نوبت اوناست حق بده خوب فوقش چندسال سختی میکشی بعد دلت براشون تنگ میشه

8 Likes

نمیشد تورم ببره

1 Likes

خب خودم نمیرم من از مهمون شدن بدم میاد اونم مدت طولانی خونه هیجکی راحت نیستم

2 Likes

خب مگ من گناه کردم بچه اولم

2 Likes

فکر کردی ازدواج کنی میذارنت رو تخت مرتب بهت تعظیم میکنن؟؟
نه عزیزم تو خونه شوهر باید بیشتر کار کنی یه غری هم سرت میزنن میگن وظیفته :zipper_mouth_face::dizzy_face:

12 Likes

:joy::joy::joy::joy:

2 Likes

دقیقا …موافقم باهات

2 Likes

اخه ایناام یجوری رفتار میکنن ک انگار وظیفس

2 Likes

:joy::raised_hand_with_fingers_splayed:میدونی بچه اول باشی چقد با ناز تعمت و حساسیت بزرگت میکنن

2 Likes

خب مگه غیر تو کسی دیگه ای هم هست؟؟ اگه خواهر داری بگو اونم کمک کنه
وظیفته دیگه جانم
واسه بابا نپزی واسه کی بپزی دستاشم ببوس
والا بری ناز و ادای پسرای مردمو تحمل کنی خوبه؟؟

9 Likes

خوب وظیفته:joy::raised_hand_with_fingers_splayed::sweat_drops:تو اون خونه میشینی خرجتو میدن بزرگت کردن گشادی نکن.تازشم خونه شوهر هم سرت منت میزارن هم از کارت ایراد میگیرن پس تو بغل مامانی حال کن

2 Likes

ولم کن تروخدا عین مامانا حرف میزنیا

1 Likes

این فیلم ترکیا دیدی روت اثر گذاشتی .دیدی خونه همش تمیزه هیچوقت کار خونه ندارن فقط دارن دل و قلوه میدن و سفر عاشقانه میرن

1 Likes

حوصلم سزرفته

1 Likes

منم موخام بیا باهم ازدواج کنیم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::crown::crown::ring::ring::ring:

1 Likes

منم عین تو بخاطر فرار از این چیزا ازدواج کردم بخدا قشنگ حست میفهمم برا همین دارم از زمان بعد ازدواج میگم

1 Likes

برو یه کلاسی چیزی ثبت نام کن یه هنر یاد بگیر خدتو فعلا درگیر مرد جماعت نکن:confused:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.