دلم میخواد بهش پیام بدم بگم دلم برات تنگ شده بیا...

اون قهر میکنه خواهر ن من:expressionless:

1 Likes

برای اینک گفتم دیگ حق نداری رفیقاتو بیاری خونه :neutral_face:

3 Likes

:no_mouth::no_mouth::no_mouth::no_mouth::no_mouth: عزیزم ناراحت نشو ولی الان وقت زن‌گرفتنش نبود پیرمیشی تا این درست شه

2 Likes

حق داشتی ک…خونه پدرت کنارت نیست ک بری اونجا حرص نخوری اذیت میشی

2 Likes

مردی ک از اول اینجوری باشه تا اخر عمرشم همینه :expressionless:چ ۳۰باشه چ ۲۰

3 Likes

ن نیست.باشه هم دوس ندارم برم خونش

2 Likes

تا خودش نخاد درست نمیشه

2 Likes

یبار قشنگ باهاش صحبت کن قانعش کن،بگو مشکلی ندارم رفیقاتو بیاری خونه ولی خوشم نمیاد رفیقای مجردت بیان لااقل اگه میان شب نمونن

1 Likes

پیام ندی بهش که میام با چوب میزنم تو سرت
همینکارو کردی که لوسش کردی محل نمیده بهت دختر

1 Likes

ابانی ها خیلی احساساتی هستن تحمل قهر ندارن زود اشنی میکنن من خودم ابانی هستم

1 Likes

باشه:grimacing::grimacing::joy::joy:

نصف جوونیمون پس ب فنا میره اره🥲🥲:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage:

ولی این فروردینی تخس لجبازه:frowning::frowning::rage::rage:

نه من تورو گففتم فک کردم ابانی هستی

1 Likes

من اره ابانی ام.شوهرم فروردینیه

شوهره من فروردینی نیس ولی شدید مغرورره لجباز پدرمو دراورده متولد ۶۵

1 Likes

خفه نشن:face_with_head_bandage:

منم ابانی هستم گلم منم تورو گفتم که ابانی ها احساساتی هستن اصلا نمیتونم قهر بمونن من خودم که اینطوریم

1 Likes

اح پیرمون کردن

با شوهرت قهر میکنی تو میری منت کشی یا اون میاد:frowning:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.