دلم میخواد بهش پیام بدم بگم دلم برات تنگ شده بیا...

اره رفتم.اونم اومد ی جلسه حرفی نداشت برای گفتن همه چی ب نفع من بود دیگ نیومد خودش

2 Likes

باشه صبر میکنم:face_with_head_bandage:
برام دعا کنید خدا بهم صبرو تحمل بده🥲

2 Likes

چند سالشه شوهرت خودت چند سالته

2 Likes

اون ۲۴من ۲۲

2 Likes

خیلی بچس ک…منم۲۱سالمه شهریور ۲۲ میشم شوهرمم ۳۲سالشه ولی عقل درست حسابی خدا بهش نداده:sweat_smile:

3 Likes

عزیزم شوهرت خیلی کم سنه :expressionless:
دوست بودین؟؟

2 Likes

وای چه کوچولووو
آخه چرا واسه بچهاشون زن میگیرن :neutral_face::neutral_face::neutral_face:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

دوست نمیشه گفت.مزاحمم میشد منم گفتم اگ واقعا قصدت جدیه بیا خواستگاری.فوری اومد:neutral_face:

4 Likes

عزیززم:rose:ان شاالله ک خدا ب راه راست هدایتش کنه

2 Likes

متولد ۷۵میشه ۲۴یان:joy::thinking:
۶فروردین

2 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless: اخه توچرا قبول کردی خیلی کم سنه هم سن و سالاش بیرونن تفریح واس همین پایبند زندگی نمیشه

2 Likes

فقط دعا کنید خدا ب من صبر و تحمل بده همین

3 Likes

خودتم ک خیلی قصدت جدی بود:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::face_with_hand_over_mouth::kissing_heart:

2 Likes

همسن منه خدا :no_mouth::no_mouth: میشه ۲۵ سال

2 Likes

وقتی قهره اینجوریه.ولی وقتی خوبیم مثل ی فرشتس:neutral_face:

2 Likes

منم ابان میشم ۲۲هنوز ۲۲نشدم

3 Likes

خب کمتر قهر کن اصلا قهر نکن

2 Likes

خوشم اومد ازش خب لنتی ب دل نشست تو دیدار اول

2 Likes

برا چی قهره

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.