دلم میخواد بهش پیام بدم بگم دلم برات تنگ شده بیا...

خیلی دلم میخواد.اما میترسم بگه میخواستی بیایی و فلان.اخه دفه قبل ک رفته بود بهش گفتم گفت میخواستی بیایی ب من چه…:broken_heart:

8 Likes

ولش کن انقد پیگیرش نباش تا بیاد سمتت

3 Likes

بیخیال بابا

2 Likes

خدالعنت کنه اینجور مردهارو شوهر منم همینه چیزی از دلتنگی نمیفهمه:nauseated_face:

3 Likes

ایشالا خدا راه درستو نشونت بدع:heart:

2 Likes

عزیزم هرچی بیشتر بچسبی بیشتر ازت دور میشه ولش کن بزار اون نگرانت بشه با اینکه میدونه توخونه تنهایی عین خیالش نیست :expressionless:

3 Likes

دلم براش تنگ شده🥲🥲

2 Likes

ینی چیزی بهش نگم:thinking:

2 Likes

عزیزم بخدا میفهممت ولی تحمل کن بزار دل اونم تنگ شه خودش بیاد

3 Likes

نه نگو سعی کن به نظرم زیاد انلاین و اینا نباش تل و وات و اینستا که نگرانت شه زنگم زد بهت سعی کن جواب ندی اولین بار یکم نگرانت شه بعد اکه هعی بهت زنگ زد بگو حموم بودی ننشیدی نگرانت میشه

3 Likes

باشه:face_with_head_bandage:

2 Likes

شوهرت عبته لچش بی محلی کن بهش بزار خودش بیاد منت کشی

3 Likes

عزیزم بخاطر خودت بخاطر بچت تحمل کن یبارم شده محکم وایسا

3 Likes

اینستا وات مخفی ام کسی نمیتونه ببینه انلاین بودنمو

2 Likes

باوشه:grimacing:

2 Likes

مخفی هم باشی وات وقتی یه لحظه انلاینی انلاین میزنه

2 Likes

باشع.اما اگ بعد ۴روزش اومدو هیچی نگفت چیکار کنم:face_with_head_bandage:

3 Likes

اما اگ اومد خونه و هیچی نگفت چیکار کنممم:frowning::frowning::frowning:
میدونم اون هیچوقت معذرت خواهی نمیکنه

1 Likes

توهم هیچی نگووو
تاحالا مشاوره رفتی؟؟

2 Likes

ای خدا:grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:یا تو باید همش اشتی کنی یا ی مدت صبر کن اگر زیادم طول کشید اشکال نداره تا درست بشه

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.