دلم دوست مامی گپی میخواد

اره:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::joy::joy:

1 Likes

منم ی دوسالی هست پاک کردم

1 Likes

دو سال پاکی :joy:

1 Likes

اره همینطوره
تازه الان مامی ماهر شدم:star_struck:

1 Likes

:grin::dancer:t2::kiss:

1 Likes

ارررره:joy:

عه بسلامتی عزیزم :kiss:

1 Likes

فدات:yellow_heart::orange_heart:

1 Likes

نشی:heart::heart:

1 Likes

باشه تو بغض نکن عممه اصلا :neutral_face::joy: ایش

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

خداحفظشون کنه :hugs::hugs::hugs::hugs:

1 Likes

مرسی عزیزم :heart:

1 Likes

جون جون بیا من دوستت میشم

1 Likes

الان دیدم پیامتو باچه :heart_eyes::heart:

1 Likes

فدات گلم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.