دلم خیلی گرفت یکی میاد راهنمایی ام کن😔😔

آخه شما حرف بدی نمیزنی.خیلی محترمانه بگو‌ میشه لطفا منبع حرفتون‌رو بگید

1 Likes

باشه میپرسم ولی اگه منبع درستیم داشت باشه خدا لعنتشون کنه که میگن چنتا مرد بیفکر مثل شوهر منو بندازن ب جون زناشون

2 Likes

منبع درست ،یعنی منبع اثبات شده علمی نه منابع خبری.در هر صورت اگر خیلی اذیت میشی جریان رو با خانوادت در میون‌یذار.اگر بچه عزیزه،شما هم فرزند یک خانواده ای و براشون عزیزی,از دست رفتن سلامت شما نباید ندید گرفته بشه

1 Likes

ان شاالله که کاریت نداره
خدا بهت یه بچه سالم و صالح بده

تاج پادشاهیش بی وارثه

عزیزم لطفا بدون اطلاع همسرت با یه مشاوره صحبت کن احتمال خیلی زیاد این تفکر با این حجم حساسیت ریشه خاصی تو زندگی همسرت داره شاید مربوط به گذشته اش یا بچگی باشه
اصلا هم باردار نشو لطفا
نمیخوام به جای تو تصمیم بگیرم اما من اگه جات باشم با آدمی که سلامتیم براش مهم نیست و با تفکرات دوره قجر زندگی میکنه و منو از پایین ترین و کمترین لذت های زندگی منع میکنه و رفتارش بچگانه اس جدا می شدم
حتما با یه مشاور صحبت کن این حجم از حساسیت روی این موضوع حتما ریشه یا دلیل خاصی داره اصلا طبیعی نیست
معذرت میخوام اگه از کامنتم ناراحت شدی ولی رفتار و افکار شوهرت واقعا آزاردهنده و غیر قابل تحمله حداقل برای من

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.